پایگاه های اطلاعاتی
پنج شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠١
En


گزارش عملکرد زمستان 97

 

بخش فناوری اطلاعات

بروزرسانی نرم افزار جامع کتابخانه

راه اندازی پنل پیامکی نرم افزار کتابخانه و اطلاع رسانی پیامکی به اعضا

برقراری دسترسی به اینترنت از طریق وای فای در پایگاه عرضه اطلاعات و سالن های مطالعه دانشگاه

بروزرسانی وبسایت کتابخانه مرکزی

بروزرسانی وبسایت کتابخانه دیجیتال

بروزرسانی وبسایت برای کتابخانه دانشکده پرستاری جوین

ایجاد و بروزرسانی وبسایت برای کتابخانه بیمارستان شهیدان مبینی

ایجاد و بروزرسانی وبسایت برای کتابخانه بیمارستان واسعی

ایجاد و بروزرسانی وبسایت برای کتابخانه بیمارستان مبینی

ایجاد و بروزرسانی وبسایت برای کتابخانه بیمارستان حشمتیه

بخش فنی و فهرست نویسی

بررسی کسری کتاب های خریداری شده از نمایشگاه بین المللی؛ تهیه لیست و ارسال به انتشارات؛ دریافت کتب و آماده سازی آن ها

ثبت کتب خریداری شده جدید و کتاب های موجود از قبل در نرم افزار کتابخانه های اقماری که فاقد نرم افزار بودند (بیمارستان حشمتیه، دانشکده پرستاری جوین).

ادغام کتابخانه ستاد شاهد با کتابخانه مرکزی (دریافت کتب، وجین و ثبت آن ها)

 

مرکزی

امداد

واسعی

مبینی

حشمتیه

جوین

ثبت کتاب فارسی

251

7

19

22

27

194

ثبت کتاب لاتین

10

2

2

0

2

0

 

دریافت، بررسی و ثبت 11 عنوان پایان نامه در نرم افزار جامع کتابخانه و سامانه eprints

پیگیری مشکلات نرم افزار جامع و اصلاح برخی مشکلات

ایجاد راهنما و محتوای آموزشی

بخش پایگاه عرضه اطلاعات

برگزاری کارگاه آموزشی Endnote

راهنمایی دانشجویان در زمینه جستجو و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

بخش امانت و گردش منابع

امانت و بازگشت منابع

 

مرکزی

امداد

واسعی

مبینی

امانت فارسی

2372

471

788

283

امانت لاتین

60

4

6

0

 

عضویت 229 نفر

تسویه حساب 165 نفر