پایگاه های اطلاعاتی
پنج شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠١
En


لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب 97

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

تکنیک اتاق عمل بری و کهن ج1

4

2

تکنیک اتاق عمل بری و کهن ج2

4

3

تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی عمومی جلد اول 2014

2

4

تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی چشم فک و صورت ج دوم 2014

2

5

تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی زنان مامایی ج سوم 2014

2

6

تکنولوژی جراحی ارتوپدی ساداتی 1

2

7

تکنولوژی جراحی اطفال ساداتی 2

2

8

تکنولوژی جراحی اعصاب ساداتی 3

2

9

تکنولوزی جراحی اورولوژی ساداتی 4

2

10

تکنولوزی جراحی پلاستیک و ترمیمی ساداتی 5

2

11

تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق ساداتی 6

2

12

تکنولوژی جراحی چشم ساداتی 7

2

13

تکنولوژی جراحی زنان و مامایی ساداتی 8

2

14

تکنولوژی جراحی گوارش گوارش و غدد ساداتی 9

2

15

تکنولوژی جراحی ENT، فک و صورت ساداتی 10

2

16

سری کامل 17 جلدی برونر سودارث 2018

2

17

اصول کلی تکنولوژی جراحی/ اختصاصی

2

18

میکروب مورای ج2 ویروس انگل قارچ

2

19

اصول جراحی شوارتز 2015 جلد اول

4

20

اصول جراحی شوارتز 2015 جلد دوم

4

21

اصول جراحی شوارتز 2015 جلد سوم

4

22

اصول جراحی شوارتز 2015 جلد چهارم

4

23

آناتومی گری 2015 برای دانشجویان جلد اول تنه

4

24

آناتومی گری 2015 برای دانشجویان جلد دوم اندام

4

25

آناتومی گری 2015 برای دانشجویان جلد سوم سر و گردن

4

26

مرجع کامل تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا

4

27

بیماریهای شغلی

4

28

مهندسی آب و فاضلاب مکنزی

4

29

راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی 2017

4

30

مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش های ICU، CCU و دیالیز

4

31

روان پرستاری بهداشت روانی کوشان جلد اول

4

32

روان پرستاری بهداشت روانی کوشان جلد دوم

4

33

بیهوشی و بیماریهای همراه 2018

4

34

نلسون 2016 بیماریهای نوزادان

4

35

نلسون 2016 بیماریهای عفونی باکتریال جلد اول

4

36

نلسون 2016 بیماریهای عفونی/ ویروس/قارچ جلد دوم

4

37

نلسون 2016 بیماریهای ایمونولوژی و آلرژی

4

38

نلسون 2016 بیماریهای متابولیک

4

39

نلسون 2016 بیماریهای اعصاب و نوروماسکولار

4

40

نلسون 2016 رشد و تکامل و رفتار

4

41

نلسون 2016 بیماریهای چشم و گوش

4

42

نلسون 2016 دارودرمانی به همراه سوالات ارتقا و بورد

4

43

نلسون 2016 بیماریهای روماتولوژی

4

44

نلسون 2016 بیماریهای گوارش/ کبد/ پانکراس

4

45

نلسون 2016 بیماریهای غدد به همراه سوالات ارتقا و بورد

4

46

نلسون 2016 تغذیه همراه با سوالات ارتقا و بورد

4

47

نلسون 2016 بیماریهای کلیه/ آب و الکترولیت/ اورولوژی

4

48

نلسون 2016 بیماریهای خون همراه با سوالات ارتقا و بورد

4

49

نلسون 2016 کودک بدحال همراه با سوالات ارتقا و بورد

4

50

نلسون 2016 بیماریهای انکولوژی همراه با سوالات ارتقا و بورد

4

51

نلسون 2016 بیماریهای ریه همراه با سوالات ارتقا و بورد

4

52

نلسون 2016 بیماریهای توانبخشی و آسیب های محیطی

4

53

نلسون 2016 بیماریهای روانپزشکی و اختلالات یادگیری

4

54

نلسون 2016 بیماریهای طب نوجوان همراه با سوالات ارتقا و بورد

4

55

نلسون 2016 اخلالات استخوان و مفاصل و طب ورزش (ارتوپدی)

4

56

اصول و مهارتهای پرستاری تایلور 2015

4

57

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2016 جلد اول

4

58

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2016 جلد دوم

4

59

انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ 2006

4

60

راهنمای جامع تفسیر تست های آزمایشگاهی تتا/ اطمینان

2

61

تکنیکها و تشخیص های آزمایشگاهی عابدی/ نور دانش

4

62

اصول بیهوشی میلر 2017

4

63

مراقبتهای پرستاری ویژه ICU-CCU و دیالیز عسگری/ بشری

2

64

کلیات بهداشت محیط سالواتو

2

65

مبانی طب کودکان نلسون 2019 همراه با تغذیه تکمیلی

2

66

پرستار بیهوشی داروها جلد سوم

2

67

پرستار بیهوشی بیماریهای شایع جلد اول

2

68

تکنولوژی جراحی زنان

2

69

پرستاری داخلی جراحی برونر مفاهیم پایه 2018 جلد اول

2

70

پرستاری داخلی جراحی برونر مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی

2

71

پرستاری داخلی جراحی برونر در آب و الکترولیت

2

72

پرستاری داخلی جراحی برونر مراقبت پرستاری اتاق عمل 2018

2

73

پرستاری داخلی جراحی برونر تنفس و تبادلات گازی 2018

2

74

پرستاری داخلی جراحی برونر بیماریهای قلب و عروق 2018

2

75

پرستاری داخلی جراحی برونر بیماری های خون 2018

2

76

پرستاری داخلی جراحی برونر ایمونولوژی آلرژی ایدز و روماتولوژی 2018

2

77

پرستاری داخلی جراحی برونر ارتوپدی 2018

2

78

پرستاری داخلی جراحی برونر گوارش 2018

2

79

پرستاری داخلی جراحی برونر کبد/ غدد/ مجاری صفراوی/ دیابت 2018

2

80

پرستاری داخلی جراحی برونر کلیه و مجاری ادراری 2018

2

81

پرستاری داخلی جراحی برونر عملکرد تولیدمثل و بیماریهای پستان 2018

2

82

پرستاری داخلی جراحی برونر پوست و سوختگی 2018

2

83

پرستاری داخلی جراحی برونر چشم و گوش 2018

2

84

پرستاری داخلی جراحی برونر بیماریهای مغز و اعصاب 2018

2

85

پرستاری داخلی جراحی برونر عفونی/ اورژانس/ بحران

2

مجموع

260