پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


فرایند عضویت در کتابخانه

1.     مراجعه به کتابخانه و ارائه کارت دانشجویی

2.     مطالعه آیین نامه و تکمیل فرم ثبت نام

نکات:

اعضای کتابخانه مرکزی می توانند از خدمات تمامی کتابخانه های اقماری دانشگاه نیز استفاده کنند و نیازی به عضویت مجدد نیست.

تمامی کتابخانه های اقماری دانشگاه مکلف به رعایت قوانین کتابخانه مرکزی هستند.