پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


بخش فنی

در این بخش  فهرست نویسی و آماده سازی کتب خریداری شده و اهدایی و سایر منابع با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش انجام می پذیرد.

تلفن تماس: 44018147-051

فعالیت ها:

ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی کتب فارسی

ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی کتب لاتین

ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی نشریات

ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی پایان نامه ها

فهرست نویسی و آماده سازی لوح های فشرده

فراهم نمودن امکان کپی و اسکن

تاریخ بروزرسانی: 99/06/16