پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


بخش امانت و گردش كتاب

هدف این بخش خدمت رسانی به کاربران کتابخانه در زمینه امانت و گردش کتاب می باشد.

 امکانات:

1.        وجود سیستم امنیتی در ورودی کتابخانه با توجه به دسترسی قفسه باز کاربران به مجموعه

2.        استفاده از نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش  جهت انجام تمامی امور گردش کتاب (امانت کتاب، عضویت، جستجو درمنابع و(…

3.        امکان جستجو در منابع کتابخانه به صورت اینترنتی از طریق مراجعه به آدرس lib.medsab.ac.ir

4.        شش دستگاه کامپیوتر جستجوی منابع  کتابخانه جهت کاربران

خدمات:

1.        مديريت امانت  و گردش کتاب

2.        انجام فرآيند عضويت  دانشجويان، اعضاي هيئت علمي ،  و كاركنان دانشگاه

3.        پیگیری دیرکرد مدارک امانت داده شده، گزارش عملکرد بخش امانت، تسويه حساب اعضاء

4.        راهنمایی مراجعان در زمینه جستجوی منابع اطلاعاتی

5.        جمع آوري نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اساتید (کتابها و منابع مورد نیاز ) و ارجاع آن به بخش خدمات فني و تهيه منابع

آخرین تاریخ به روز رسانی دوشنبه 28 مهر ١٣٩9