پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


بخش مشاوره اطلاعاتی

در این بخش به فعالت های زیر پرداخته می شود:

1. پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مخاطبان

2. آموزش مهارت اطلاع یابی

3. نیازسنجی و برگزاری کارگاه

اعضای کتابخانه و مخاطبان می توانند از طریق گفتگوی برخط موجود در وبسایت کتابخانه مرکزی، فرم پرسش از کتابدار و یا تماس با شماره 44018145 (051) مسائل خود را مطرح نمایند.