پایگاه های اطلاعاتی
دوشنبه ٠٤ مهر ١٤٠١
En


کتابخانه خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


تازه های کتاب: (لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 97)

آدرس خوابگاه خانم ها: ساختمان شماره 1، جنب پلیس راه 

تلفن:44264588

آدرس خوابگاه آقایان: ساختمان شماره 2

تلفن: 44445648

تلفن: 44446070

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir