پایگاه های اطلاعاتی
يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١
En


کتابخانه بیمارستان حشمتیهکتابخانه بیمارستان حشمتیه در سال 1394 با هدف تامین منابع برای پزشکان و پرسنل بیمارستان تاسیس شد و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است.

کتابدار: زهرا نوباغی

آمار منابع

تعداد نسخ فارسی: 1034

تعداد نسخ لاتین: 69

*این آمار نشان دهنده منابع ثبت شده در نرم افزار است*

* این آمار مربوط به تاریخ شنبه 10 اسفند 98 است*

تازه های کتاب: لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 98

تازه های کتاب: لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 97

آدرس: خیابان اسدآبادی

تلفن: 44011668

ایمیل: hh.lib@medsab.ac.ir

 

سالن مطالعه و مخزن کتابخانه