پایگاه های اطلاعاتی
دوشنبه ٠٤ مهر ١٤٠١
En


کتابخانه بیمارستان شهیدان مبینی   کتابخانه بیمارستان مبینی  در سال1368  با هدف تامین منابع برای پزشکان و پرسنل بیمارستان تاسیس شد و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است.  

کتابدار: خانم زهرا جلینی

آمار منابع

تعداد نسخ فارسی: 1713

تعداد نسخ لاتین: 165

*این آمار نشان دهنده منابع ثبت شده در نرم افزار است*

* این آمار مربوط به تاریخ شنبه 10 اسفند 98 است*

تازه های کتاب : لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی 98

تازه های کتاب : لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی 97

 آدرس: خ کاشفی

 تلفن: 44243233

ایمیل:   mh.lib@medsab.ac.ir