پایگاه های اطلاعاتی
دوشنبه ٠٤ مهر ١٤٠١
En


 

کتابخانه بیمارستان واسعی     کتابخانه بیمارستان واسعی در سال 1381 با هدف تامین منابع برای پزشکان و پرسنل بیمارستان تاسیس شد و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است. 

کتابدار: خانم عبداله زاده

آمار منابع:

تعداد نسخ فارسی: 4923

تعداد نسخ لاتین: 488

*این آمار نشان دهنده منابع ثبت شده در نرم افزار است*

این آمار مربوط به تاریخ شنبه 10 اسفند 98 است*

تازه های کتاب:  لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی 98

تازه های کتاب:  لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی 97

آدرس: بیمارستان واسعی

تلفن: 44014039

ایمیل: vh.lib@medsab.ac.ir


 

 

مخزن


سایت


سالن مطالعه


بخش مجلات