پایگاه های اطلاعاتی
دوشنبه ٠٤ مهر ١٤٠١
En


 

کتابخانه دانشکده پرستاری جوین     

کتابدار: خانم زهرا کلاته میمری (کارشناس کتابداری و علوم اطلاع رسانی)

وبسایت کتابخانه

آمار منابع

تعداد نسخ فارسی: 1203

تعداد نسخ لاتین: 3

*این آمار نشان دهنده منابع ثبت شده در نرم افزار است*

*این آمار مربوط به تاریخ شنبه 10 اسفند 98 است*

تازه های کتاب لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه 98

تازه های کتاب لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه 97

آدرس: نقاب. خ امام خمینی. نبش خ شهید آوینی

تلفن: 45223811